LOKALNYT

HANDELSBETINGELSER

Handelsbetingelser

Gældende pr. 16. oktober 2023.

 

Anvendelse

Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem LokalGruppen og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. LokalGruppen leverer primært løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder, foreninger og sammenslutninger. I få tilfælde leveres også løsninger til private forbrugere.

 

Information og markedsføring

Kunden vil modtage nyhedsbreve via e-mail, som indeholder information om aktuelle tilbud, nye produkter, nye services, varslinger om vedligeholdelse, med mere.

 

Aftalens indgåelse

Aftalen mellem parterne indgås skriftligt, enten ved en af parterne underskrevet papirkontrakt eller via e-mailkorrespondance.

LokalGruppen forbeholder sig ret til at frasige sig en opgave, hvis den mod forventning viser sig for omfangsrig. I dette tilfælde vil kunden ikke blive faktureret.

Ved aftalens indgåelse forpligter kunden sig til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer, CVR-nummer og mailadresse. LokalGruppen forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt.

Ved aftalens indgåelse faktureres 50% af det samlede beløb. De resterende 50% faktureres ved levering af løsning, dog maksimalt 45 dage efter første faktura. Der pålægges et faktureringsgebyr på kr. 10,- for alle nye aftaler.

Rettidig betaling er netto 8 dage fra faktureringsdatoen. Falder betaling ikke efter aftale, vil LokalGruppen sende en påmindelse første gang. Derefter vil der blive påført rykkegebyr på kr. 125,- pr. gang. Der vil blive foretaget 3 påmindelser med minimum 10 dages mellemrum. Efter dette vil der tilsendes et betalingspåkrav.

Hvis ikke betalingspåkravet bliver overholdt, og LokalGruppen ikke har modtaget betalingen inden for 5 dage efter betalingspåkravet, vil LokalGruppen forbeholde sig retten til at overgive restancen til 3. part i forbindelse med inkasso.

 

Opsigelse

Vil kunden opsige sin eksisterende aftale, skal dette altid ske skriftligt. Opsiges aftalen ikke, vil denne automatisk blive forlænget med 6 måneder indtil rettidig opsigelse modtages på skrift. LokalGruppen kan dog opsige alle aftaler med 30 dages varsel. Dette skal ligeledes ske på skrift.

LokalGruppen fralægger sig ethvert ansvar for tab af data.

 

SEO Lokal og SEO Professional

Disse løsninger har 12 måneders binding. Ønskes aftalen opsagt, skal dette ske senest 3 måneder før den dato i måneden, hvor løsningen er blevet faktureret/drift. Drift af løsningen sker senest 45 dage efter aftalens indgåelse. Der faktureres 6 eller 12 måneder forud afhængig af eksisterende aftale. Aftaler med månedsbetaling kan opsiges med løbende 30 dage. Månedsaftaler skal betales via PBS.

 

Google Ads Lokal/Google Ads Professional

Disse løsninger har 3, 6 eller 12 måneders binding.

Ønsker kunden at opsige aftalen, skal dette ske senest 3 måneder før den dato i måneden, hvor løsningen er blevet faktureret.
Ved aftaler med 3 måneders binding faktureres alle 3 måneder pr. gang. Opsigelse af dette abonnement skal ske senest 1 måned før udløb. Andre Google Ads løsninger faktureres 6 eller 12 måneder forud.

 

Website/webshop

Når websitet/webshoppen leveres på webhotellet, overtager kunden den fulde kontrol over websitet/webshoppen i et open source software system. Derefter har kunden det fulde ansvar for websitet/webshoppen og alt indholdet herpå.

LokalGruppen benytter 3. parts leverandør til hosting af hjemmesider og webshops. LokalGruppen er ikke ansvarlig for mistede data hos 3. partsleverandør. Er der omkostninger til en 3. parts leverandør (fx. webhotel, domain, nets, osv.), står dette for kundens egen regning.

Ved leverance af webshop er det ejerens eget ansvar at indgå en betalingsaftale med NETS, hvis der ønskes kortbetaling på siden.

Ved support / hosting, som er tilkøb til disse løsninger, faktureres med en bindingsperiode på 12 måneder.

Flytning af løsning fra vores webhotel til andet webhotel vil blive beregnet ud fra almindelig timepris, hvilket p.t. svarer til kr. 795,- ex. moms.

Der er 3 måneders opsigelse på produkter med 12 måneders binding.

 

Sociale medier

Denne løsning har enten 3, 6 eller 12 måneders binding.

Ønsker kunden at opsige aftalen, skal dette ske senest 3 måneder før den dato i måneden, hvor løsningen er blevet faktureret.
Ved aftaler med 3 måneders binding faktureres alle 3 måneder pr. gang. Opsigelse af dette abonnement skal ske senest 1 måned før udløb.

Andre løsninger faktureres 6 eller 12 måneder forud.